G29

G29

Příspěvekod jirilinhart@post.cz » 25.04.2021 21:13

Mám Rebel 2 a do dnešní doby jsem měl na ose Z mikrospínač a používal ruční vyrovnání MESH_BED_LEVELING.

Nyní mám na ose Z mám připojenou indukční sondu. Připojil jsem ji místo mikrospínače na Z ose. Vše funguje O.K.

Teď zkouším rozjet AUTO_BED_LEVELING a nějak se mě nedaří už překlad.
ať zkusím odremovat cokoliv kromě posledního tak nelze přeložit.
//#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
//#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
#define MESH_BED_LEVELING

Zkusil jsem stáhnout čistého Marlin Firmware 2.0.7.2 a ani tam to nejde přeložit (žádné úpravy pro tiskárnu)

1. Co je zapotřebí ještě nastavit aby to šlo přeložit?
2. Kde se nastaví posunutí čidla od trisky
3. Velikost testované plochy pro x
4. G29 jak se tento příkaz vlastně používá. Všude je jen G29 do kódu a nic víc

Děkuji předem za odpověď

JL
rocessing mega2560 (platform: atmelavr; board: megaatmega2560; framework: arduino)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards ... a2560.html
PLATFORM: Atmel AVR (3.3.0) > Arduino Mega or Mega 2560 ATmega2560 (Mega 2560)
HARDWARE: ATMEGA2560 16MHz, 8KB RAM, 248KB Flash
DEBUG: Current (avr-stub) On-board (avr-stub, simavr)
PACKAGES:
- framework-arduino-avr 5.1.0
- toolchain-atmelavr 1.70300.191015 (7.3.0)
Converting Marlin.ino
LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 5 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <Wire> 1.0
|-- <SPI> 1.0
|-- <EEPROM> 2.0
|-- <SoftwareSerial> 1.0
Building in release mode
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\HAL.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\MarlinSerial.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\Servo.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\eeprom.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\fast_pwm.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\u8g_com_HAL_AVR_sw_spi.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\watchdog.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\Delay.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\HAL_MinSerial.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\eeprom_api.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\esp_wifi.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\servo.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\MarlinCore.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\core\serial.cpp.o
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\core\utility.cpp.o
In file included from Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\HAL\AVR\HAL.cpp:24:
Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one
of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
In file included from Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34:
Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one
of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
In file included from Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\HAL\AVR\MarlinSerial.cpp:39:
Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one
of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
In file included from Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\HAL\AVR\Servo.cpp:55:
Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one
of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\feature\bedlevel\abl\abl.cpp.o
In file included from Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\HAL\AVR\eeprom.cpp:24:
Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one
of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
In file included from Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\HAL\AVR\watchdog.cpp:24:
Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one
of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
In file included from Marlin\src\HAL\shared\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\HAL\shared\Delay.cpp:24:
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\feature\bedlevel\bedlevel.cpp.o
Marlin\src\HAL\shared\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
Compiling .pio\build\mega2560\src\src\gcode\bedlevel\G42.cpp.o
In file included from Marlin\src\HAL\shared\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\HAL\shared\esp_wifi.cpp:23:
Marlin\src\HAL\shared\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
In file included from Marlin\src\HAL\shared\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\HAL\shared\servo.cpp:53:
Marlin\src\HAL\shared\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp.o] Error 1
In file included from c:\marlin-bugfix-2.0.x\marlin\src\inc\marlinconfig.h:49:0,
from Marlin\src\HAL\shared\../../core/serial.h:24,
from Marlin\src\HAL\shared\HAL_MinSerial.h:24,
from Marlin\src\HAL\shared\HAL_MinSerial.cpp:22:
c:\marlin-bugfix-2.0.x\marlin\src\inc\SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\HAL.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\MarlinSerial.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\Servo.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\watchdog.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\eeprom.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\Delay.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\esp_wifi.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\HAL_MinSerial.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\servo.cpp.o] Error 1
In file included from Marlin\src\core\../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\core\serial.h:24,
from Marlin\src\core\serial.cpp:23:
Marlin\src\core\../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
In file included from Marlin\src\inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\MarlinCore.h:24,
from Marlin\src\MarlinCore.cpp:31:
Marlin\src\inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
In file included from Marlin\src\core\../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\core\../MarlinCore.h:24,
from Marlin\src\core\utility.cpp:25:
Marlin\src\core\../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
*** [.pio\build\mega2560\src\src\core\serial.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\core\utility.cpp.o] Error 1
In file included from c:\marlin-bugfix-2.0.x\marlin\src\inc\marlinconfig.h:49:0,
from Marlin\src\feature\bedlevel\abl\abl.cpp:23:
c:\marlin-bugfix-2.0.x\marlin\src\inc\SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
In file included from Marlin\src\gcode\bedlevel\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\gcode\bedlevel\G42.cpp:23:
Marlin\src\gcode\bedlevel\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
In file included from Marlin\src\feature\bedlevel\../../inc/MarlinConfig.h:49:0,
from Marlin\src\feature\bedlevel\bedlevel.cpp:23:
Marlin\src\feature\bedlevel\../../inc/SanityCheck.h:1462:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
#error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
^~~~~
*** [.pio\build\mega2560\src\src\MarlinCore.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\feature\bedlevel\abl\abl.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\gcode\bedlevel\G42.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\feature\bedlevel\bedlevel.cpp.o] Error 1
================================== [FAILED] Took 3.65 seconds ==================================

Environment Status Duration
------------- -------- ------------
mega2560 FAILED 00:00:03.645
============================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:03.645 =============================The terminal process "C:\Users\tata\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'" terminated with exit code: 1.

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
  • 0

jirilinhart@post.cz
 
Příspěvky: 12
Registrován: 16.06.2015 08:15
Reputation: 0

Re: G29

Příspěvekod lkvapil » 25.04.2021 22:14

používám #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR

1. nastav #define FIX_MOUNTED_PROBE potom jestli už máš - #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
#define Z_SAFE_HOMING, jestli tam je původně, asi bude, homování na střed podložky.. #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT X_CENTER // X point for Z homing
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT Y_CENTER // Y point for Z homing

2. Část Nozzle-to-Probe offsets { X, Y, Z } - mám nastaveno #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 24.55, 9.45, 0 }

3. poladíš to definicí #define PROBING_MARGIN 20, počet bodů - #define GRID_MAX_POINTS_X 5
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X

Teď jsem tam zahlédl //#define PREHEAT_BEFORE_LEVELING, nahřívám to "ručně" přes lcd nebo terminal
jednou za čas pustím se zahřátou podložkou G29 a M500 uložím hodnoty do eepromky, nepouštím G29 před každým tiskem jako prusa, ztráta času :lol:

tohle je také poměrně důležité #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
ale stejně to mám natvrdo jako "vlastní g-code" v prusaslicru na začátku po G28; je M420 S ;
Tady je pěkný manuál : https://marlinfw.org/docs/features/auto ... eling.html

a ještě jedna věc, zkoušel bych BUGFIX Marlina, https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... gfix-2.0.x
  • 0

lkvapil
 
Příspěvky: 136
Registrován: 02.07.2016 13:33
Bydliště: Praha 6
Reputation: 0

Re: G29

Příspěvekod jirilinhart@post.cz » 28.04.2021 07:18

Díky pomohlo

JL
  • 0

jirilinhart@post.cz
 
Příspěvky: 12
Registrován: 16.06.2015 08:15
Reputation: 0

Re: G29

Příspěvekod vogll » 14.09.2021 09:40

lkvapil píše:používám #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR

tohle je také poměrně důležité #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
ale stejně to mám natvrdo jako "vlastní g-code" v prusaslicru na začátku po G28; je M420 S ;
Tady je pěkný manuál : https://marlinfw.org/docs/features/auto ... eling.html


Kdyz v Marlinu provedu sekvenci

Kód: Vybrat vše
G28
G29

Tak se mesh ziskany z G29 neaplikuje. Musim vzdycky provest :
Kód: Vybrat vše
G28
G29
M500

a pred tiskem
Kód: Vybrat vše
M420 S1

Proc mi po sekvenci G28 G29 Marlin nebere ziskany mesh ? Je na to nejaky prikaz nebo je vzdycky nutne nejprve ulozit Mesh do EEPROM a pote vyvolat ?
  • 0

vogll
 
Příspěvky: 6
Registrován: 19.12.2020 22:44
Reputation: 0


Zpět na OSTATNÍ PROBLEMATIKA HW/SW

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník